Prohlášení o ochraně soukromí

Společnost MORA MORAVIA, s.r.o. se zavazuje k zajištění odpovídající úrovně diskrétnosti, dostupnosti a integrity osobních údajů kteréhokoli Datového subjektu, pokud jde o používání webových služeb a řešení společností.

Shromážděné osobní údaje a zpracování osobních údajů budou předmětem odpovídajících fyzických a logických bezpečnostních opatření. Pokud se osobní údaje shromažďují a zpracovávají na základě souhlasu, tento proces zpracovávání probíhá tak dlouho, dokud příslušný Datový subjekt neoznámí společnosti jasné odvolání souhlasu ze své strany.

Datový subjekt bere na vědomí, že mu mohou být zasílána obchodní sdělení na základě jím uděleného souhlasu. Datový subjekt, který je již stávajícím zákazníkem bere na vědomí, že mu mohou být zasílána obchodní sdělení i bez jeho souhlasu. V případě, že si Datový subjekt nepřeje zasílání obchodních sdělení, má možnost svůj souhlas odvolat, případně požádat o zrušení zasílání obchodních sdělení.

Jakékoli ze shromážděných osobních údajů nesmějí být převáděny do třetích zemí.

Veškerý datový přístup k osobním údajům podléhá schválení na straně společnosti MORA MORAVIA, s.r.o.; tento přístup je k dispozici pouze pro oprávněné osoby. Na uložených osobních údajích není prováděno jakékoli automatizované zpracování nebo profilování.

Pokud máte jakékoli další dotazy týkající se kontroly a zpracování osobních údajů, můžete nám zaslat e-mail na adresu info@mora.cz

Uplatnění práv jednotlivce při zpracovávání osobních údajů

Pokud se jedná o případy zneužití osobních údajů při zpracovávání v souvislosti se společností MORA MORAVIA, s.r.o., můžete se obrátit na Autorizovaný úřad pro osobní údaje:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

 Česká republika

 

Telefon: +420 234 665 111 (Ústředna) 

Fax: +420 234 665 444

Web: https://www.uoou.cz

E-mail: posta@uoou.cz


Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů (PDF soubor, velikost 157 kB)

Bezplatná zákaznická linka
800 105 505
Každý pracovní den 8.00 - 16.00 h
Hledáte svého nejbližšího prodejce nebo naši značkovou prodejnu?
Zobrazit mapu