Prohlášení o ochraně soukromí

ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ

Správcem vašich osobních údajů jsou společnosti:


ConnectLife, datové technologie, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovinsko, jednající jako hlavní správce dat společností vyrábějících a/nebo obchodujících se zařízeními značek v rámci společností Hisense Europe Group (Hisense, Gorenje, Asko a ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo
Gorenje, spol. s r.o.

(Oba správci údajů dále: Společnost) 

S vašimi osobními údaji zacházíme vážně a zodpovědně s ohledem na ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších platných předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Tento dokument obsahuje informace o činnostech zpracování údajů, které provádíme v souvislosti s osobními údaji uživatelů našich produktů, našich zákazníků, potenciálních zákazníků a/nebo uživatelů webových stránek.

Kromě zásad ochrany osobních údajů:

• přijali jsme interní postup týkající se ochrany osobních údajů, ve kterém jsou stanoveny povinnosti Společnosti a zaměstnanců ohledně ochrany osobních údajů.
• přijali jsme Zásady souborů cookie [https://cz.gorenje.com/prohlaseni-soukromi], které upravují ochranu osobních údajů uživatelů našich produktů, našich zákazníků, potenciálních zákazníků a/nebo uživatelů webových stránek.
• vytvořili jsme vyhrazenou e-mailovou schránku, kde se na nás můžete obrátit se všemi dotazy ohledně vašich osobních údajů.
• pravidelně vzděláváme zaměstnance o nakládání s osobními údaji.
• pravidelně kontrolujeme systémy zpracování osobních údajů a navrhujeme zlepšení.
 


Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Správci vašich osobních údajů jsou:

Společnost: ConnectLife, data technologies, LLC
Adresa: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia
e-mail: privacy@connectlife.io

Společnost: Gorenje spol. s r.o
Adresa: Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4
Telefón: 800 105 505 
e-mail: info@gorenje.cz

Společnost ConnectLife, datové technologie, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovinsko, (dále jen Společnost), vystupuje jako hlavní správce dat společností vyrábějících a/nebo obchodujících se zařízeními značek v rámci společností Hisense Europe Group (Hisense, Asko, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo).

Společnost Gorenje spol. s r.o. je společnost, která lokálně nabízí produkty a spotřebiče vyráběné společnostmi Hisense Europe Group.

Další společnosti v rámci skupiny Hisense Europe Group mohou být zpracovateli vašich osobních údajů. Společnosti Hisense Europe Group a distributoři jako takové shromažďují a jiným způsobem zpracovávají vaše osobní údaje a jejich způsoby zpracování údajů (např. webové stránky, CRM programy, online nástroje atd.) pro účely těchto zásad uvedených jako naše prostředky. Seznam dalších společností Hisense Europe Group, distributorů a jejich externích zpracovatelů je k dispozici zde: https://atag.hgecdn.net/medias/Appendix-5b-List-of-companies-distributors-and-processors.pdf?context=bWFzdGVyfGRvY3VtZW50c3wzODExOTV8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGg1OS9oMTgvOTQ3NjA5ODQ5MDM5OC9BcHBlbmRpeCA1YiAtIExpc3Qgb2YgY29tcGFuaWVzLCBkaXN0cmlidXRvcnMgYW5kIHByb2Nlc3NvcnMucGRmfGRmOGQ0OGViMDZmYTRjOGUxMDAxNDliNzc5YWE1ZGYxMTYzNThkOTk2YzNlYjhkM2E5OTkyNWFhMDllODVhMzE

Způsob získávání dat

Vaše osobní údaje získáváme na základě používání našich webových stránek nebo aplikací, prostřednictvím cookies a dalších online nástrojů, vyplněním formulářů na našich webových stránkách nebo ve fyzické podobě, prostřednictvím telefonické a elektronické komunikace, prostřednictvím jiné písemné komunikace a/nebo prostřednictvím sociálních sítí.


Které vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem?

V této části vysvětlujeme, jaké údaje zpracováváme a za jakým účelem v závislosti na jednotlivé činnosti:

Nákup na webových stránkách společnosti nebo sbírka produktů objednaných online

Abychom mohli nakupovat produkty prostřednictvím webových stránek Společnosti nebo sbírat produkty objednané online, musíme shromažďovat a zpracovávat některé vaše osobní údaje (např. dodací adresu), protože jen tak budeme schopni zpracovat následující údaje.

Abychom umožnili nákup na webových stránkách Společnosti nebo sběr produktů objednaných online, budeme zpracovávat následující údaje:

 • ID zákazníka
 • Oslovení (pán/paní)
 • Jméno a příjmení
 • Jazyk komunikace
 • fakturační adresa a dodací adresa (pokud je zvolena možnost doručení)
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • objednávka (číslo, hodnota)
 • způsob platby
 • číslo bankovního účtu a/nebo číslo kreditní karty
 • číslo výrobku
 • sériové číslo výrobku
 • nákupní faktura
 • historie nákupu

Účelem a základem zpracování výše uvedených údajů je zajištění možnosti doručení nebo přijetí objednávky, zaplacení objednávky, informace o stavu Vaší objednávky a vystavení faktury za uskutečněný nákup. Odesláním objednávky jste provedli nákup, což z právního hlediska znamená, že jste uzavřeli kupní smlouvu, a pro splnění naší části povinností vyplývajících z kupní smlouvy musíme zpracovávat vaše osobní údaje (zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy) a zároveň jsme ze zákona povinni vystavit fakturu za uskutečněný nákup (zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti).

Doba zpracování: Údaje související se samotným nákupem jsou uchovávány po dobu, po kterou můžete v souvislosti s nákupem uplatňovat určitá práva podle příslušného zákona (doba stanovená zákonem, ve které je možné uplatnit nárok u příslušného soudu). V souladu s daňovými a účetními předpisy jsou údaje pro vystavování faktur uchovávány po dobu dle místní legislativy.

Co se stane, když osobní údaje neposkytnete? V případě online nakupování nebo vyzvednutí produktů objednaných online nemůžeme provést váš nákup nebo vyzvednutí produktů bez získání výše uvedených osobních údajů. Přesto si můžete produkty zakoupit a vyzvednout přímo v naší kamenné prodejně nebo v prodejnách smluvních partnerů, kteří to umožňují.

3.2. Zákaznická podpora při řešení problémů a záručních reklamací

Abychom mohli poskytovat zákaznickou podporu při řešení problémů a záručních reklamací, potřebujeme shromažďovat a zpracovávat některé vaše osobní údaje, protože jedině tak můžeme splnit naše zákonné povinnosti v tomto ohledu.

Abychom mohli poskytovat zákaznickou podporu při řešení problémů a záručních reklamací, budeme zpracovávat následující údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • číslo objednávky
 • podrobnosti o objednaném zboží
 • datum nákupu
 • adresa
 • jazyk komunikace
 • datum reklamace
 • servisní historie
 • trvání záruky a prodloužení záruky
 • e-mailová komunikace
 • přepis chatu
 • záznam videokonference (v případě videokonference)
 • obrázky (v případě, že nám uživatel pošle obrázky výrobku)
 • v případě volání na call centrum záznam telefonního hovoru.


V případě, že získáme váš souhlas s použitím služby Visual Remote Assistant, můžeme zpracovávat také údaje o datu a čase relace, místě a přijatém videu.

Pokud získáme váš další souhlas s analýzou údajů souvisejících s vaším používáním produktů prostřednictvím aplikací Connectlife (jak je definováno v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů), můžeme tyto údaje zpracovávat také pro účely zákaznické podpory za účelem řešení problémů a záručních reklamací a tyto údaje mohou být také předány servisním organizacím.

Účelem a základem zpracování výše uvedených údajů je dodržování zákonných ustanovení ohledně záruky prodávajícího na zakoupené produkty (zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti) a plnění kupní smlouvy ohledně zakoupených produktů (zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy). Jak je definováno výše, zpracování osobních údajů pro použití Visual Remote Assistant a pro analýzu dat může být prováděno pouze na základě vašeho souhlasu.

Doba zpracování: Údaje jsou uchovávány po dobu trvání možnosti uplatnění nároků ze smlouvy a ze záruky dle příslušného zákona (doba stanovená zákonem, ve které je možné uplatnit reklamaci u příslušného soudu). Záznamy telefonních hovorů jsou uchovávány po dobu podle místní legislativy. Osobní údaje pro použití Visual Remote Assistant a pro analýzu dat jsou uchovávány až do odvolání souhlasu, přičemž svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Údaje se přestanou uchovávat do 1 měsíce od obdržení odvolání souhlasu.

Co se stane, když osobní údaje neposkytnete? Neposkytnutí výše uvedených osobních údajů může mít vliv na poskytování a kvalitu zákaznické podpory ohledně používání našich produktů nebo na způsob řešení záručních reklamací. V závislosti na kanálu a důvodu komunikace však nemusíme potřebovat všechna výše uvedená data.

Upozornění týkající se produktů opět na skladě

V případě, že určitý produkt není skladem, může jednotlivec vložit svůj e-mail, aby byl informován, až bude produkt opět na skladě.

Abychom mohli jednotlivce informovat o dostupnosti produktu, zpracujeme následující údaje:

e-mailová adresa.

Účelem a základem zpracování Vašich osobních údajů je informovat Vás o dostupnosti produktu. Zpracování osobních údajů probíhá pouze na základě vašeho souhlasu.

Doba zpracování: Do odvolání souhlasu, kdy svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Údaje přestanou být uchovávány do 1 měsíce od obdržení odvolání souhlasu nebo do 1 měsíce po odeslání oznámení o dostupnosti produktu fyzické osobě.

Co se stane, když osobní údaje neposkytnete? V případě neuvedení vaší e-mailové adresy vás nemůžeme informovat o tom, že je produkt opět na skladě, ale za stejným účelem můžete pravidelně kontrolovat naše webové stránky.

Uživatelský účet na webových stránkách Společnosti nebo v mobilní aplikaci Connectlife

Každý jednotlivec si může na webu vytvořit uživatelský účet, který je určen ke sledování průběhu objednávky, prohlížení historie nákupů nebo vyjádření názoru na produkt. V rámci nastavení uživatelského účtu je také možné vyjádřit vůli k zasílání marketingových sdělení nebo jejich zasílání zrušit. Pro uživatelský účet v mobilní aplikaci Connectlife lze použít stejné přístupové údaje jako k uživatelskému účtu na webu.

Za účelem vytvoření uživatelského účtu budeme zpracovávat následující údaje:

 • ID uživatele
 • e-mailovou adresu
 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • adresa
 • jazyk komunikace
 • heslo
 • stravovací preference
 • servisní opravy a servisní historie
 • přihlášení na sociální sít (v případě zřízení uživatelského účtu s účtem na sociální síti: e-mailová adresa, jméno, příjmení, jazyk komunikace, URL fotografie, poskytovatel, ID poskytovatele)
 • informace o účtě (povolené přihlášení, přihlášení, aktualizace profilu, místo přihlášení, vytvořený účet, záznam o přístupu k účtu)
 • heslo (poslední přihlášení, zakázané přihlášení)

Účelem a základem zpracování Vašich osobních údajů je zajištění přístupu k Vašemu účtu a autentizace uživatele. Žádostí o vytvoření uživatelského účtu vznikl smluvní vztah a pro splnění naší části smluvních povinností budeme zpracovávat Vaše osobní údaje (zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy). Některé osobní údaje (předvolby jídla) jsou zpracovávány pouze v případě, že tyto údaje poskytnete na základě vašeho souhlasu, a jsou zpracovávány za účelem komunikace naší nabídky potravin. Některé osobní údaje (servisní lístek a servisní historie) jsou zpracovávány za účelem plnění našich závazků z kupní smlouvy týkající se zakoupených produktů (zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy).
ny za účelem plnění našich závazků z kupní smlouvy týkající se zakoupených produktů (zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy).


Doba zpracování: Vaše osobní údaje uchováváme, dokud svůj účet nesmažete nebo až 3 roky od posledního přihlášení k účtu. Údaje zpracovávané na základě smlouvy jsou uchovávány po dobu trvání možnosti uplatnění nároků ze smlouvy dle příslušného zákona (doba stanovená zákonem, ve které je možné uplatnit nárok u příslušného soudu). Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, uchováváme do odvolání souhlasu a svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Tyto údaje přestanou být uchovávány do 1 měsíce od obdržení odvolání souhlasu, přičemž v tomto časovém období můžete být stále příjemcem naší komunikace.

Co se stane, když osobní údaje neposkytnete? Bez výše uvedených osobních údajů není možné vytvořit uživatelský účet. Přesto nejste povinni vytvořit si uživatelský účet (t.j. poskytovat osobní údaje pro takový účel) pro nákup nebo používání našich produktů.

Registrace produktu na našem webu a v mobilní aplikaci Connectlife

Každý jednotlivec, který si zakoupil některý z našich produktů, může produkt zaregistrovat na našem webu nebo prostřednictvím mobilní aplikace Connectlife v rámci svého uživatelského účtu. Na základě registrace jednotlivec získá zjednodušený přístup k návodu k použití, našim návrhům na používání produktu, informacím souvisejícím se zárukou u některých produktů navíc prodloužené záruční lhůty a oznámení o aktualizaci spotřebičů Connectlife. U některých výrobků a po omezenou dobu také příležitostně nabízíme částečné vrácení kupní ceny, pokud výrobek zaregistrujete na našich webových stránkách nebo v mobilní aplikaci Connectlife.

Za účelem provedení registrace produktu budeme (kromě údajů uvedených v bodě 3.4.) zpracovávat následující údaje:

 • číslo produktu
 • sériové číslo produktu
 • datum nákupu
 • kopii nákupní faktury
 • Číslo IBAN (pouze pro účely částečného vrácení kupní ceny)


Účelem a základem zpracování vašich osobních údajů je umožnit prodlouženou záruku (pouze u některých výrobků), poskytnout přístup k uživatelské příručce a k našim návrhům na používání výrobku. Registrací výrobku přijímáte pravidla registrace, která jsou právně považována za smluvní vztah, a my budeme zpracovávat vaše osobní údaje za účelem splnění naší části smluvních závazků (zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy).

Doba zpracování: vaše osobní údaje uchováváme do doby, než vymažete registraci produktu, zatímco údaje týkající se prodloužené záruky uchováváme po dobu, po kterou je možné uplatnit nárok ze smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy (zákonem stanovená lhůta, ve které lze uplatnit nárok u příslušného soudu).

Co se stane, když osobní údaje neposkytnete? Bez výše uvedených údajů nemůžete zaregistrovat produkt na našich webových stránkách nebo v mobilní aplikaci Connectlife. Každý výrobek je však při nákupu dodáván s návodem k použití a informacemi o záruce.


Poskytování uživatelských recenzí na Webových stránkách a zpětné vazby uživatelů na naše produkty a služby.

Abychom mohli poskytovat uživatelské recenze (hodnocení, recenze, hodnocení a komentáře) na webových stránkách, musíme shromažďovat a zpracovávat některé vaše osobní údaje, protože chceme sdílet zkušenosti skutečných zákazníků a uživatelů s potenciálními zákazníky a uživateli. Můžeme sdílet zkušenosti skutečných zákazníků a uživatelů určitého produktu nebo služby z jednoho trhu také s potenciálními zákazníky a uživateli na jiném trhu. 

Abychom získali zpětnou vazbu od uživatelů o našich produktech a službách, můžeme vás kontaktovat poté, co vám byl produkt dodán nebo služba provedena, pokud jste nám dobrovolně poskytli zpětnou vazbu.

Za účelem poskytnutí uživatelských recenzí (názorů, hodnocení a komentářů) nebo získání zpětné vazby od uživatelů budeme tyto údaje zpracovávat:

 • jméno nebo zvolené jméno nebo recenzi jako host
 • e-mailovou adresu
 • podrobnosti o zakoupených produktech nebo vykonané služby
 • kopii nákupní faktury
 • hodnocení nebo komentář
 • jazyk recenze
 • naše odpověď
 • analýza nálad uživatelů v recenzích produktů.

Účelem a základem zpracování vašich osobních údajů je zajistit, aby uživatelské hodnocení jednotlivých produktů poskytla osoba, která jednotlivé produkty skutečně zakoupila nebo používala. Zpracování osobních údajů může být prováděno na základě vašeho souhlasu, přičemž získávání zpětné vazby uživatelů na naše produkty a služby do 30 dnů od dodání produktu nebo služby je založeno na našem oprávněném zájmu, kterým je v tomto případě zlepšování produktů, zajištění kvality a vyhodnocování spokojenosti zákazníků.

Doba zpracování: Vaše osobní údaje budou automaticky vymazány po 5 letech od zveřejnění názoru, hodnocení a komentářů. Vaše názory, hodnocení a komentáře jsou na webu viditelné po dobu 5 let od zveřejnění na webu. Vaše názory, hodnocení a komentáře však budou smazány dříve v případě odvolání vašeho souhlasu s takovým zpracováním údajů, kdy v těchto případech přestanou být údaje uchovávány do 1 měsíce od obdržení odvolání souhlasu.

Co se stane, když osobní údaje neposkytnete? Názory, hodnocení a komentáře můžete na webu uvádět i anonymně (bez poskytnutí svých osobních údajů). Bez vašich osobních údajů však nemusíme zajistit, že názory, hodnocení a komentáře budou poskytovány pouze od skutečných kupujících a uživatelů.

Komunikace, personalizované nabídky prostřednictvím digitálních kanálů, marketing a související služby

Pro účely marketingových aktivit a poskytování informací o našich produktech (např. zasílání newsletterů, personalizovaných nabídek, pozvánek k účasti v losování o ceny atd.) potřebujeme váš výslovný souhlas (rozdělený podle konkrétního účelu) a bez něj vás za výše uvedeným účelem nebudeme kontaktovat. V případě vašeho souhlasu můžeme jako komunikační kanál použít e-mail, sociální média nebo jinou aplikaci pro zasílání rychlých zpráv. Profilování můžeme používat také pro personalizované nabídky (kdy můžeme doporučovat obsah prostřednictvím reklam a oznámení), a to na základě vašeho souhlasu s personalizovanými nabídkami, jak je popsáno v rámci těchto Zásad ochrany osobních údajů. Souhlas, který jste poskytli, můžete kdykoli odvolat v nastavení svého uživatelského účtu, odhlášením odběru zpráv, zablokováním na sociálních sítích nebo v aplikacích pro rychlé zasílání zpráv, změnou nastavení souborů cookie nebo zasláním žádosti na adresu privacy@connectlife.io.

Pro účely zasílání oznámení, personalizovaných nabídek prostřednictvím digitálních kanálů a souvisejících služeb můžeme zpracovávat následující údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • údaje týkající se výherních automatů (model, sériové číslo, datum nákupu, faktura)
 • údaje o poloze uživatele získané z mobilního zařízení uživatele (anonymně)
 • záujmy jednotlivca týkajúce sa prezerania produktov na webových stránkach (anonymně)
 • kontaktní informace prostřednictvím aplikací pro rychlé zasílání zpráv
 • historie nákupů
 • PSČ
 • údaje související s doručováním, otevíráním, klikáním a odhlašováním našich zpráv (anonymně)
 • analytika sentimentu uživatelských recenzí produktů.

Účelem a základem zpracování Vašich osobních údajů je umožnění zasílání marketingových sdělení nebo předložení perzonalizované nabídky přizpůsobené na základě Vašich zájmů nebo zlepšení uživatelské zkušenosti. Zpracování osobních údajů probíhá pouze na základě vašeho souhlasu.

Doba zpracování: Do odvolání souhlasu, kdy svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Údaje přestanou být uchovávány do 1 měsíce od obdržení odvolání souhlasu, přičemž v tomto časovém období můžete být stále příjemcem naší komunikace.

Co se stane, když osobní údaje neposkytnete? Vaše osobní údaje nemáte povinnost poskytnout pro marketingové účely (poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely je dobrovolné). Přesto vás v takovém případě nebudeme moci informovat o našich marketingových aktivitách, našich produktech a vytvářet pro vás personalizované nabídky.

Informace o vašich aktivitách na našem webu

Za účelem zlepšování fungování webu, statistických přehledů a perzonalizovaných nabídek na míru sledujeme také vaše aktivity na našem webu, přičemž tyto údaje jsou v anonymní podobě.

Pro účely sledování aktivity na našem webu zpracováváme následující údaje:

Účelem a základem zpracování je zlepšení fungování webových stránek, statistické přehledy a personalizované nabídky, což je náš oprávněný zájem, a zpracování pro účely personalizovaných nabídek je založeno na vašem souhlasu. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat v nastavení svého uživatelského účtu, změnou nastavení souborů cookie nebo zasláním žádosti na adresu privacy@connectlife.io .

Doba zpracování: Vaše osobní údaje budou automaticky vymazány po uplynutí 1 roku od každé návštěvy našich webových stránek. Vaše údaje však přestanou být zpracovávány, pokud svůj souhlas odvoláte, a svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Údaje přestanou být uchovávány do 1 měsíce od obdržení odvolání souhlasu.

Co se stane, když osobní údaje neposkytnete? V případě neposkytnutí výše uvedených údajů (souhlasem se zásadami používání souborů cookie) nemůžeme sledovat vaši aktivitu na našem webu a vylepšit funkčnost našeho webu a připravit pro vás personalizovanou nabídku.

Zpracování osobních údajů prostřednictvím sociálních sítí, aplikací pro rychlé zasílání zpráv a chatovacích místností

Společnost může mít zřízené profily na sociálních sítích (např. LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter atd.) nebo může pro komunikaci využívat aplikace pro rychlé zasílání zpráv (např. WhatsApp, FB Messenger, Viber atd.). Sociální sítě a aplikace pro rychlé zasílání zpráv nám umožňují propagovat naše produkty a služby nebo poskytovat zákaznickou podporu. Při tom druhém můžeme také vybrat kategorie jednotlivců na sociální síti, na které chceme, aby naše reklama odkazovala (v případě získání konkrétního souhlasu) . Společnost jako taková může odpovídat za ochranu osobních údajů, které uživatelé sdílejí se Společností prostřednictvím výše uvedených médií, a zároveň poskytovatel jednotlivých médií odpovídá i za zpracování údajů, které na těchto médiích provádí, proto se uživatelům doporučuje, aby se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů jednotlivých médií.

V případě návštěvy profilu Společnosti na individuální sociální síti nebo navázání komunikace prostřednictvím aplikací pro rychlé zasílání zpráv můžeme zpracovávat následující údaje:

pokud dáte „like“, sdílíte příspěvek, označíte profil společnosti nebo komentář, získáme přístup k vašemu veřejnému profilu a obsahu vašeho příspěvku,
pokud nám pošlete soukromou zprávu na sociální síti nebo prostřednictvím aplikace pro rychlé zasílání zpráv, získáme informace o vašem veřejném profilu, případně vaše kontaktní údaje a informace o obsahu zasílané zprávy.

Při komunikaci prostřednictvím sociálních sítí, aplikací pro rychlé zasílání zpráv a chatovacích místností o vás budeme zpracovávat následující údaje:

veřejný profil jednotlivce na sociální síti a obsah publikace
kontaktní informace jednotlivce v aplikaci pro rychlé zasílání zpráv,
další údaje, které nám během komunikace poskytnete.


Účelem a základem zpracování Vašich osobních údajů je propagace produktů Společnosti a navázání komunikace s uživateli sociálních sítí nebo aplikací pro rychlé zasílání zpráv. Můžeme vás kontaktovat pouze na základě vašeho souhlasu, ale na váš dotaz můžeme reagovat na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je uspokojování potřeb zákazníků poskytováním informací souvisejících s našimi produkty.

Doba zpracování: Vaše osobní údaje, které uchováváme, budou automaticky vymazány po 1 roce od uskutečnění komunikace nebo dříve v případě odvolání vašeho souhlasu. V případě odvolání souhlasu přestanou být údaje uchovávány do 1 měsíce od obdržení odvolání souhlasu, přičemž po tuto dobu můžeme Vaše osobní údaje ještě zpracovávat.

Co se stane, když osobní údaje neposkytnete? Bez poskytnutí vašich osobních údajů s námi nemůžete komunikovat prostřednictvím výše uvedených médií a nemůžeme odpovídat na vaše dotazy.


Použití produktů prostřednictvím aplikací Connectlife a analýza dat

Abychom uživatelům umožnili využívat všechny funkce chytrých zařízení, porozuměli potřebám uživatelů a zjistili efektivitu a používání zařízení, shromažďujeme a zpracováváme některé vaše osobní údaje a údaje o provozu jednotlivých zařízení. Používání produktů prostřednictvím aplikací Connectlife je možné pouze v případě, že se uživatel zaregistruje a uzavře licenční smlouvu.

Pro registraci uživatele a uzavření licenční smlouvy budeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • titul (pan, paní)
 • jméno a příjmení
 • jazyk komunikace
 • adresa
 • telefonní číslo
 • e-mailovou adresu

Během používání zařízení budeme analyzovat údaje související s jeho používáním a tyto údaje budou zpracovávány anonymně a bez spojení s identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou. Za tímto účelem budeme tyto údaje zpracovávat anonymně:

 • údaje o zařízení (značka, model, sériové číslo)
 • datum instalace zařízení
 • podrobnosti o párování spotřebiče s naším cloudem (spárovaný spotřebič, typ párování a časové razítko)
 • údaje zjištěné čidly zařízení a které jsou důležité pro provoz zařízení (např. údaje o technickém výkonu, údaje související s případnými chybovými hlášeními, teplota, vlhkost, kvalita vzduchu atd.)
 • rezervační deník (pro veřejné prádelny)
 • fotografie potravin ze spotřebičů a časosběrná videa
 • analytika chování uživatelů
 • rezervace zařízení (voda, elekt. Energie)
 • skladování potravin a nápojů a preferencí

Pouze v případě, že získáme váš výslovný souhlas, můžeme údaje získané analýzou údajů spojit s identifikovanou fyzickou osobou. Tyto údaje mohou být předány poskytovatelům služeb pro účely zákaznické podpory při řešení problémů a stížností. Pokud získáme váš dodatečný souhlas, můžeme tyto údaje použít také k personalizovaným nabídkám, ve kterých můžeme doporučovat obsah prostřednictvím reklam a oznámení.

Pro připojení zařízení ke cloudu prostřednictvím místní WIFI musí uživatelé zadat také identifikátor sady služeb (SSID) a heslo. Tyto údaje se však používají pouze ke spárování přístroje s modulem Wi-Fi a nejsou shromažďovány, ukládány ani jinak zpracovávány.

Účelem a základem zpracování vašich osobních údajů je zajistit, abyste mohli využívat všechny funkce chytrých zařízení, a analyzovat používání našich spotřebičů. Vyžádáním registrace uživatele a uzavřením licenční smlouvy vzniká smluvní vztah a my musíme zpracovávat vaše osobní údaje pro smluvní účely, abychom splnili naši část smluvních závazků, a zpracování vašich osobních údajů souvisejících s používáním našich spotřebičů a zpracování vašich osobních údajů pro účely personalizovaných nabídek je založeno na vašem souhlasu. Souhlas, který jste udělili, můžete kdykoli odvolat v nastavení svého uživatelského účtu nebo zasláním žádosti na adresu privacy@connectlife.io.

Doba zpracování: údaje související s registrací uživatele a uzavřením licenční smlouvy jsou uchovávány po dobu, po kterou můžete uplatňovat určitá práva v souvislosti s našimi smluvními závazky (zákonem stanovená doba, ve které můžete po skončení platnosti licenční smlouvy podat žalobu k příslušnému soudu). údaje související s používáním našich spotřebičů jsou uchovávány do odvolání souhlasu, přičemž souhlas můžete kdykoli odvolat, nebo do smazání vašeho účtu, přičemž účet můžete kdykoli smazat. Údaje přestanou být uchovávány do 1 měsíce od obdržení odvolání souhlasu nebo do 1 měsíce od vymazání vašeho účtu (podle okolností), přičemž během těchto období můžete být stále příjemcem našich sdělení.


Co se stane, když osobní údaje neposkytnete? Bez výše uvedených osobních údajů není možné uživatele aplikace Connectlife zaregistrovat a uzavřít licenční smlouvu.


Cookies a další online nástroje   

Pokud navštívíte naši webovou stránku, můžeme do vašeho zařízení ukládat soubory cookie. Další informace o souborech cookie používaných na naší webové stránce naleznete v Zásadách používání souborů cookie http://admin.2014.gorenje.cc/admin/files/storage/default/markets/Czech/Gorenje%20spol.%20-%20Uplatneni%20prav%20jednotlivce%20pri%20zpracovavani%20osobnich%20udaju%20-%202024.pdf


Kromě souborů cookie používáme také další online nástroje od následujících poskytovatelů:

Google, jmenovitě:

Google Marketing Platform za účelem získávání údajů souvisejících s návštěvností webu (např. počet návštěvníků, stránky navštívené návštěvníky, čas strávený návštěvníky na webu);
Google Maps za účelem využívání mapové služby Google Maps přes API za účelem usnadnění lokalizace míst určených jednotlivcem na webových stránkách;
Správce značek Google za účelem správy značek webových stránek prostřednictvím uživatelského rozhraní a integrace programových kódů na naše webové stránky;
Google Ads za účelem umístění reklam, remarketingu a sledování konverzí;
Optimalizace Google pro účely A/B testování a testování webových stránek;
Site Kit za účelem zlepšení a zpeněžení našeho obsahu na webové stránce;
Youtube za účelem navázání spojení se servery YouTube, kde je vyžadováno použití pluginů z YouTube;
Google Analytics za účelem shromažďování údajů z webových stránek a aplikací za účelem vytváření přehledů, které poskytují obchodní statistiky;
Google Search Console za účelem zobrazení výkonu webových stránek ve Vyhledávání Google a toho, jak Google vidí naše webové stránky;
Looker Studio za účelem přeměny dat na informativní, snadno čitelné, snadno sdílené a plně přizpůsobitelné řídicí panely a sestavy.

Uvedené online nástroje provozuje společnost Google Ireland Limited., přičemž určité informace o používání webových stránek jednotlivcem mohou být také přeneseny na server v USA, proto vám doporučujeme seznámit se také s jejich zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde: LINK. Pokud jste držitelem účtu Google a souhlasili jste s přizpůsobením reklam, můžeme také získat zprávy o účinnosti našich reklamních opatření (včetně přehledů mezi zařízeními), demografických informací a zájmech jednotlivců a také online mezi zařízeními. reklamní funkce.

Meta, jmenovitě:

Meta business Suite jako nástroj pro správu sociálních médií pro Facebook a Instagram za účelem vytváření a plánování obsahu pro reakci na zapojení do analýzy statistik 
Meta pixel pro účely umístění reklamy, remarketingu a sledování konverzí.

Uvedené online nástroje provozuje společnost Facebook Ireland Limited se sídlem na adrese 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; přičemž určité informace o používání webových stránek jednotlivcem mohou být také přeneseny na server v USA, proto vám doporučujeme seznámit se také s jejich zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde: LINK. Pokud jste majitelem účtu na Facebooku nebo Instagramu a souhlasili jste s přizpůsobením reklam, můžeme také získat zprávy o účinnosti našich reklamních opatření (včetně přehledů napříč zařízeními), demografických informací a zájmech jednotlivců a také online reklamní funkce zařízení.

Remarketing, sledování a podobné technologie

My a naši poskytovatelé služeb třetích stran používáme soubory cookie k informování, optimalizaci a zobrazování reklam na základě vašich minulých návštěv naší webové stránky nebo našich mobilních aplikací, abychom vám mohli inzerovat na webech třetích stran. K tomuto účelu používáme:

- Google Ads, poskytované společností Google a můžete se odhlásit na stránce Nastavení reklam Google: https://adssettings.google.com/authenticated, a
Facebook Retargeting, který poskytuje Meta a můžete se odhlásit tím, že navštívíte stránku Facebooku, kde se musíte přihlásit a přejít do Nastavení > Reklamy > Nastavení reklam. V aplikaci přejděte do Nastavení a soukromí > Nastavení > Reklama > Předvolby reklam > Nastavení reklam. Poté vyberte Nepovoleno

Abychom viděli, jak si naše webová stránka a mobilní aplikace vedou, používáme konverzní majáky, značky, skripty a pixely, které provádějí krátký řádek kódu, který nám sdělí, kdy jste klikli na konkrétní tlačítko nebo se dostali na konkrétní stránku. Použití těchto technologií nám umožňuje zaznamenat, že určité zařízení, prohlížeč nebo aplikace navštívily konkrétní webovou stránku. 

Pokud na svém počítači nebo mobilním zařízení povolíte služby založené na poloze v souvislosti s vaším používáním webové stránky nebo mobilní aplikace, výslovně souhlasíte s tím, abychom shromažďovali geolokaci (která může zahrnovat konkrétní zeměpisnou délku a šířku) vašeho zařízení. Tyto informace budou použity tak, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, včetně poskytování konkrétního reklamního obsahu nebo zpráv na základě vaší polohy.

My a naši poskytovatelé služeb třetích stran můžeme použít informace, které o vás shromažďujeme (informace z naší webové stránky nebo mobilní aplikace, prostřednictvím vašich zařízení nebo od třetí strany), abychom pomohli nám a našim poskytovatelům služeb třetích stran. identifikovat další zařízení, která používáte (např. mobilní telefon, tablet, jiný počítač atd.). My a naši poskytovatelé služeb třetích stran také můžeme používat použití napříč zařízeními a další informace, které se o vás dozvíme, k poskytování cílené reklamy na vašich zařízeních a k zasílání e-mailů. Tyto soubory cookie a další technologie třetích stran se řídí zvláštními zásadami ochrany osobních údajů každé třetí strany, nikoli touto.

Shromažďování osobních údajů dětí

Zavázali jsme se chránit osobní údaje dětí a uznáváme, že rodiče nebo zákonní zástupci mohou využívat naše služby nebo nakupovat naše produkty pro rodinné použití, včetně nezletilých. Naše služby a produkty jako takové nejsou určeny pro použití jednotlivci, kteří nedosáhli místního zákonného minimálního věku pro dospělé, a nebudeme vědomě shromažďovat osobní údaje od jednotlivců, kteří nedosáhli tohoto věku, za žádným účelem, ani nepřijmeme registraci od takových jednotlivců. V některých případech, zejména tam, kde jsou informace shromažďovány elektronicky, nemusíme být schopni určit, zda byly informace shromážděny od dětí mladších místního zákonného věku, a zacházíme s takovými informacemi, jako by je poskytl dospělý. Pokud se dozvíme, že nějaké osobní údaje poskytlo dítě mladší než místní zákonný věk, vynaložíme obchodně přiměřené úsilí k okamžitému odstranění těchto informací.

5. Kdo zpracovává vaše osobní údaje a s kým je sdílíme?

Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, která zahrnuje použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání jejího vkusu, zájmů, chování nebo polohy.

Společnost provádí profilování, pokud jste souhlasili s personalizovaným přímým marketingem. Profilování se provádí pomocí různých metod statistiky, matematiky nebo prediktivní analýzy, což nám umožňuje předvídat vaše potřeby a na tomto základě připravit vhodné nabídky. V rámci profilování analyzujeme vaše demografické údaje, jako je poloha, a údaje o nákupech a používání zařízení, abychom vás mohli přiřadit k individuálnímu profilu a zasílat vám pouze nabídky, o kterých se domníváme, že odpovídají vašim potřebám a zvyklostem.

6.  Kde ukládáme vaše údaje?

Vaše osobní údaje nezpracováváme prostřednictvím automatizovaného rozhodování, které by pro vás mohlo mít právní důsledky.

7. Práva na soukromí v Kalifornii

Zavedli jsme řadu technických a organizačních opatření na ochranu vašich osobních údajů, včetně:

- opatření k zajištění nepřetržité důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb zpracování dat
- opatření k zajištění schopnosti včas obnovit dostupnost a přístup k osobním údajům v případě fyzického nebo technického incidentu
- postupy pro pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti technických a organizačních opatření k zajištění   bezpečnosti zpracování údajů
- Opatření k identifikaci a autorizaci uživatelů
- Opatření na ochranu údajů během přenosu
- Opatření na ochranu údajů při jejich ukládání
- Opatření k zajištění fyzické bezpečnosti míst, kde se zpracovávají osobní údaje
- Opatření k zajištění záznamu událostí
- Opatření pro interní řízení a správu bezpečnosti IT a informačních technologií
- Opatření k zajištění minimalizace údajů, kvality údajů a omezeného uchovávání údajů
- Opatření umožňující přenositelnost údajů a zajišťující jejich výmaz

8. Kdo zpracovává vaše osobní údaje a s kým je sdílíme?

Vaše údaje jsou zpracovávány buď v rámci interních softwarových programů (např. SAG a Hisense CRM), nebo pomocí nástrojů poskytovaných externími poskytovateli (SAP CDC, Hybris, Salesforce, Mailchimp, SiteKit).

Přístup k vašim osobním údajům mohou mít i další přidružené společnosti Hisense, protože jednotlivé společnosti jsou prodejci nebo výrobci vámi zakoupeného produktu a jednotlivé společnosti poskytují příslušnou podporu pro činnost společnosti. Spřízněné subjekty společnosti Hisense se sídlem mimo EU/EHP jmenovaly společnost VERDATA Datenschutz GmbH & Co. KG, Roemerstr. 12, D - 40476 Duesseldorf, Německo jako svého zástupce podle článku 27 GDPR. K vašim osobním údajům mohou mít přístup zejména následující pobočky společnosti Hisense:


Hisense Gorenje Europe, poslovne storitve, d.o.o., Hrvaška ulica 4, 1000 Ľubľana
Gorenje, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
Hisense Home Appliance Group Co., Ltd. pobočka Qingdao, F3, budova 3, sekce C, centrum výzkumu a vývoje Hisense, 399, Songling Road, Qingdao, Shandong, Čína.

Společnost může osobní údaje předávat také externím dodavatelům (zejména za účelem zajištění platby, dopravy a dalších záležitostí souvisejících s vaší objednávkou atd.). V takovém případě se Společnost zavazuje uzavřít s externími dodavateli smlouvu, která zajistí odpovídající zabezpečení vašich osobních údajů, a externí dodavatelé mohou vaše údaje zpracovávat pouze za účelem, pro který byly shromážděny.

Vaše osobní údaje mohou být rovněž předmětem předání externím dodavatelům ve třetích zemích. V takovém případě společnost zajistí odpovídající záruky, pokud externí dodavatelé sídlí nebo poskytují služby ochrany údajů ve třetí zemi, která neposkytuje stejnou úroveň ochrany údajů jako GDPR, a převezme další povinnosti stanovené GDPR pro tento typ předávání.

Vaše osobní údaje můžeme předávat zejména dalším společnostem ve skupině Hisense a našim distributorům, kteří prodávají naše výrobky a služby na určitých trzích nebo poskytují další služby v souvislosti s obchodní podporou, reklamacemi objednávek nebo zákaznickou podporou. Seznam našich společností v některých zemích a jejich zpracovatelů, kteří jsou třetími stranami a kteří mohou mít přístup k osobním údajům uživatelů z určitého trhu, je uveden v příloze [URL].

Vaše osobní údaje shromážděné na základě vašeho souhlasu podle těchto Zásad ochrany osobních údajů můžeme předat reklamním webům a sociálním sítím, mimo jiné např:

Google Ireland Limited (registrované číslo: 368047), se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: LINK.
Facebook Ireland Limited, se sídlem na adrese 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: ODKAZ
Pinterest, Inc. se sídlem 505 Brannan Street San Francisco, CA 94107 Spojené státy americké; zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: LINK
LinkedIn jako nástroj poskytovaný společností Microsoft Corporation, se sídlem One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA; zásady ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn jsou k dispozici zde: LINK

Ke zpracování osobních údajů využíváme také služeb dalších externích dodavatelů. Mezi externí dodavatele patří:

poskytovatelé služeb cloud computingu a další poskytovatelé technické podpory, jako jsou:

 • Microsoft Azure, poskytovaný společností Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: LINK.
 • SAP Hybris poskytovaný společností SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf/Německo, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: LINK
 • Salesforce Marketing Cloud a Salesforce Service Cloud poskytované společností Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Spojené státy americké, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: ODKAZ
 • Cloudera poskytovaná společností Cloudera, Inc., 5470 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054, USA, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: LINK
  Tuya IoT Platform poskytovaná společností Tuya Global Inc., 3979 Freedom Circle, Suite 340, Santa Clara, CA 95054, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: LINK
 • DigitalOcean, 101 6th Ave New York, NY 10013, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: ODKAZ
 • Cloudflare France SAS, 6 place de la Madeleine, 75008 Paris, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: LINK.
  Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 Spojené státy americké, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: ODKAZ

poskytovatelé marketingových nástrojů, které nám pomáhají optimalizovat web a personalizovat pro vás obsah a nabídky, jako např.:

 • AV STUDIO d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: LINK
 • Agilcon, d.o.o., Letališka cesta 32, 1000 Ljubljana, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: LINK
 • ZenLab, d.o.o., Polule 77C, 3000 Celje, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: LINK
 • Columbus Global Lautrupvang 6, Ballerup, Dánsko 2750, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: LINK
 • Sprinklr, Inc. 29 West 35th Street, New York, NY 10001, USA, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: ODKAZ
 • Freshworks Technologies B.V. Stationsplein 32, 3511 ED Utrecht, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: ODKAZ
 • "eXpoint" SIA, 76-34 rīvības Street, Riga, LV-1001, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: LINK
  Mailchimp jako nástroj poskytovaný společností Intuit Inc., 2700 Coast Avenue, Mountain View, CA 94043, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: LINK
 • 24TTL B.V., Amsterdam, Noord-Holland, Nizozemsko, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: LINK
 • eStoreMedia sp. z o.o., Aleja Komisji Edukacji Narodowej 18, 02-722 Warszawa, Polsko, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: LINK
 • SiteOne Landscape Supply, Inc, 300 Colonial Center Parkway Suite 600 Roswell, GA 30076 United States, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: LINK
 • Campaign Monitor Holdings Pty Ltd, 5 STAPLETON AVE SUTHERLAND NSW C3 2232, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: LINK
 • Splunk Inc, 270 BRANNAN STREET SAN FRANCISCO CA 94107, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: ODKAZ
 • Twilio Inc., 101 Spear Street, Ste 500, San Francisco, CA 94105, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: ODKAZ


zejména call centra a poskytovatelé nástrojů pro správu a záznam telefonních hovorů:

 • Hisense Europe Customer Care Centar, Strahinjića bana 9, 11000 Beograd, Srbsko;
 • 3CX, 4010 Boy Scout Boulevard, Suite 325, 33607, Tampa, Florida, USA, zásady ochrany osobných údajů spolEčnosti jsou k dispozici zde: LINK
 • Diabolocom SAS, 20, rue de Paix - 75002 Paříž, Francie, zásady ochrany osobných údajů společnosti jsou k dispozici zde: LINK
 • Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman, Dr.San Jose, CA 95134 USA, zásady ochrany osobných údajů společnosti jsou k dispozici zde: LINK;


externí poskytovatelé služeb pro údržbu a opravy našich zařízení.

zpracovává externí komunikaci, zejména komunikaci prostřednictvím SMS zpráv a zejména chatů:

 • LiveChat, Inc. (101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, Spojené státy americké, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: LINK.
 • Jivochat jako nástroj poskytnutý společností Lucas Loureiro Carvalho Suporte Tecnico ME., Rua Neves Armond, 140, Sala 301, Praia Do Suá. Vitória, ES/Brazílie, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: ODKAZ
 • TargetFirst, 23 rue de la Croix Lormel, 22190 PLERIN, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: ODKAZ

společnosti, které pro nás připravují průzkumy spokojenosti uživatelů s našimi produkty a službami, zejména:

 • Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5. patro, DK-1112 Kodaň K, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: LINK.
 • Bazaarvoice, Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: ODKAZ.
 • Reevoo, 2nd Floor Walbrook Wharf, 78-83 Upper Thames Street, London EC4R 3TD, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: LINK.
 • Momentive Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Rd Ballsbridge, Dublin 4, Irsko, zásady ochrany osobních údajů společnosti jsou k dispozici zde: LINK


Společnost čas od času pořádá loterie a podobné propagační kampaně s třetími stranami, kterým může rovněž zpřístupnit individuální osobní údaje, o čemž budete před shromažďováním osobních údajů informováni.

9. Práva na ochranu soukromí v Mexiku

Vaše data jsou uložena v interních serverových jednotkách a pracovních stanicích společnosti (také s využitím cloudové technologie) a v systému datového jezera (datové jezero je centralizované úložiště, které umožňuje ukládat strukturovaná i nestrukturovaná data v libovolném rozsahu).

10. Kalifornská práva na soukromí
Pokud si obyvatel Kalifornie přeje podat některou z níže popsaných žádostí, například o přístup a vymazání, může se na nás obrátit prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (definovaného v části níže). Některá z níže popsaných práv, jako je přístup a vymazání, budete moci uplatnit pomocí funkcí správy dostupných ve vašem účtu. Můžete pověřit zástupce, aby takovou žádost podal vaším jménem. Když od vás nebo vaším jménem obdržíme žádost o individuální práva, pokusíme se ověřit vaši totožnost a oprávnění vašeho zástupce, abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů, a možná k tomu budeme muset shromáždit další osobní údaje.

Obyvatelé Kalifornie mají právo požádat o vymazání osobních údajů, jak je stanoveno v článku 1798.105(a) CCPA a CPRA. Některé nebo všechny osobní údaje nemusíme vymazat, pokud jsou tyto osobní údaje nezbytné pro nás nebo naše poskytovatele služeb či přidružené společnosti k tomu, abychom mohli:

 • dokončit transakci, pro kterou byly osobní údaje shromážděny, poskytnout zboží nebo službu, kterou spotřebitel požadoval nebo důvodně očekával v rámci našeho trvalého obchodního vztahu se spotřebitelem, nebo jinak uzavřít smlouvu mezi námi a spotřebitelem,
 • odhalovat bezpečnostní incidenty, chránit před škodlivou, klamavou, podvodnou nebo nezákonnou činností nebo stíhat osoby odpovědné za takovou činnost,
 • ladit za účelem identifikace a opravy chyb, které narušují stávající zamýšlenou funkčnost,
 • vykonávat svobodu projevu, zajistit právo jiného spotřebitele na výkon jeho práva na svobodu projevu nebo vykonávat jakékoli jiné právo stanovené zákonem,
 • dodržovat kalifornský zákon o ochraně soukromí v elektronických komunikacích podle kapitoly 3.6 (počínaje oddílem 1546) hlavy 12 části 2 trestního zákoníku,
 • povolit pouze interní použití, které je v rozumném souladu s očekáváním spotřebitele na základě jeho vztahu s námi,
 • za účelem splnění zákonné povinnosti, nebo
 • jinak interně používat osobní údaje spotřebitele zákonným způsobem, který je slučitelný s kontextem, v němž spotřebitel osobní údaje poskytl.

Můžete si vyžádat podrobné informace o tom, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje. Konkrétně můžete požádat o poskytnutí konkrétních informací, které jsme o vás shromáždili, a to tak, že se obrátíte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (definovaného v níže uvedené části). Pokud tak učiníte, možná budeme muset shromáždit další osobní údaje a další informace, včetně vašeho jména, e-mailové adresy, poštovního směrovacího čísla, místa zakoupení výrobku, telefonního čísla (které se můžete rozhodnout neposkytnout), čísla modelu výrobku a sériového čísla pro ověření. vaši totožnost. Stejný postup platí i pro výše popsané žádosti o vymazání osobních údajů. 

Můžete také požádat o zaslání:

 • kategorie osobních údajů, které jsme o vás shromáždili,
 • kategorie osobních údajů, které jsme zveřejnili pro obchodní účely,
 • kategorie zdrojů, ze kterých jsme získali osobní údaje,
 • naše účely shromažďování těchto osobních údajů a
  kategorie stran, s nimiž sdílíme vaše osobní údaje.

Máte právo nám nařídit, abychom vaše osobní údaje neprodávali. Během předchozích dvanácti měsíců jsme vaše osobní údaje, jak je tento pojem obecně chápán, neprodali, ale uvědomujeme si, že zákon CCPA/CPRA definuje osobní údaje jako "osobní údaje" tak, že zveřejnění identifikátorů spojených s vámi za účelem získání výhody může být považováno za "prodej".
 
Chcete-li uplatnit toto právo v souvislosti s naším používáním souborů cookie, sad pro vývoj softwaru nebo jiných sledovacích technologií, klikněte na možnost "Neprodávat mé osobní údaje" v nabídce nastavení webové stránky nebo zařízení. Případně nás můžete nasměrovat k tomu, abychom vaše osobní údaje neprodávali, a to tak, že se obrátíte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (definovaného v části níže). 
Nebudeme vás diskriminovat za uplatnění jakýchkoli práv podle CCPA, jako jsou výše popsaná práva na přístup a výmaz. Pokud se rozhodneme nabídnout vylepšení produktu nebo finanční pobídku, která je podmíněna sdílením osobních údajů, nejprve vás o tom budeme informovat a získáme vaše souhlasné povolení a zajistíme, aby hodnota, kterou nám toto shromažďování poskytuje, přiměřeně souvisela s hodnotou vylepšení produktu nebo finanční pobídky.


11. Kanadská práva na soukromí

Ke shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů získáme váš souhlas s výjimkou případů, kdy jsme oprávněni nebo povinni tak činit bez souhlasu. Například můžeme shromažďovat, používat nebo zveřejňovat osobní údaje bez vašeho vědomí nebo souhlasu, pokud: jsou informace veřejně dostupné ve smyslu zákona nebo nařízení; získáváme právní poradenství; nebo máme důvodný předpoklad, že získání souhlasu by ohrozilo vyšetřování nebo řízení. Mohou se uplatnit další výjimky.

Váš souhlas může být výslovný, konkludentní nebo udělený prostřednictvím oprávněného zástupce. Souhlas může být udělen ústně, písemně, elektronicky, opomenutím (například tím, že nám neoznámíte, že si nepřejete, aby vaše osobní údaje byly shromažďovány/používány/zveřejňovány pro různé účely poté, co jste o těchto účelech byli informováni), nebo jinak.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s výhradou zákonných, smluvních a jiných omezení, pokud nám odvolání souhlasu v přiměřené míře oznámíte. Pokud nám oznámíte, že souhlas odvoláváte, budeme vás informovat o pravděpodobných důsledcích takového odvolání, které mohou zahrnovat naši neschopnost poskytovat určité služby, pro které jsou informace potřebné.

Osobní údaje nebudeme shromažďovat bez rozdílu, ale omezíme shromažďování osobních údajů na to, co je přiměřené a nezbytné. Osobní údaje budeme také shromažďovat v souladu se zákonem.

Vaše osobní údaje budou použity nebo zveřejněny pouze pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nutné v souvislosti s výše uvedenými účely nebo jak to povoluje či vyžaduje zákon. Pokud si nepřejete, abychom vaše údaje nadále uchovávali, musíte nám to oznámit.

Dokumenty nebo jiné anonymní záznamy obsahující osobní údaje zničíme, vymažeme nebo vytvoříme, jakmile lze důvodně předpokládat, že původní účel uchovávání údajů již není naplněn a jejich uchovávání již není nezbytné pro zákonné nebo obchodní účely. Při likvidaci osobních údajů budeme dbát na to, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k informacím.

Naši poskytovatelé služeb mohou být umístěni mimo zemi, ve které se nacházíte, a naše servery jsou v současné době umístěny v Evropské unii. V souladu s tím berete na vědomí, že vaše osobní údaje mohou být zpracovávány a ukládány v zahraničních jurisdikcích a že vlády, soudy, orgány činné v trestním řízení nebo vládní či regulační orgány v jiné jurisdikci mohou mít přístup k vašim osobním údajům nebo mohou dosáhnout jejich zveřejnění na základě zákonného příkazu nebo jinak prostřednictvím zákonů této jurisdikce, a to bez ohledu na ochranná opatření, která jsme zavedli na ochranu vašich osobních údajů.

Osobní údaje, které jste poskytli, můžete změnit přihlášením ke svému účtu a aktualizací údajů ve svém profilu nebo kontaktováním našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (definovaného v části níže).

Na základě písemné žádosti a ověření totožnosti vám poskytneme také vaše další osobní údaje, které máme pod kontrolou, informace o způsobech jejich použití a popis osob a organizací, kterým byly tyto údaje zpřístupněny. Tyto informace zveřejníme do 30 dnů nebo vám poskytneme písemné oznámení, pokud je ke splnění žádosti zapotřebí další čas.

V některých situacích nemusíme být schopni poskytnout přístup k některým osobním údajům. Může tomu tak být například v případě, kdy by zpřístupnění odhalilo osobní údaje jiné osoby, osobní údaje jsou chráněny výsadou advokáta/klienta, informace byly shromážděny pro účely vyšetřování nebo kdy by zpřístupnění informací odhalilo důvěrné obchodní informace, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit naše konkurenční postavení. Přístup k některým osobním údajům nám může být rovněž znemožněn zákonem. Pokud je žádost o přístup zamítnuta, písemně vám to oznámíme, zdokumentujeme důvody zamítnutí a uvedeme další kroky, které máte k dispozici.

Žádosti o změnu jakýchkoli informací můžete zasílat našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů (definováno v níže uvedeném oddíle). Na zpracování a odpověď na vaši žádost si prosím vyhraďte až třicet (30) dní.

Můžete nás požádat o vymazání svých osobních údajů, ale můžeme být povinni (ze zákona nebo z jiných důvodů) tyto údaje uchovávat a nevymazávat. Jakmile osobní údaje vymažeme, můžeme si ponechat deidentifikované informace a budeme je nadále používat tak, jak je povoleno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili, že osobní údaje, které používáme nebo zveřejňujeme, jsou přesné a úplné. Ve většině případů spoléháme na to, že vy sami zajistíte, aby vaše údaje byly aktuální, úplné a přesné.

Pokud prokážete, že vaše osobní údaje jsou nepřesné nebo neúplné, podle potřeby je upravíme. V případě potřeby zašleme opravené informace třetím stranám, kterým byly informace poskytnuty. Pokud nebude problém týkající se přesnosti osobních údajů vyřešen k vaší spokojenosti, označíme osobní údaje, které máme pod kontrolou, poznámkou, že byla požadována oprava, ale nebyla provedena.


Můžeme vám pravidelně zasílat propagační e-maily. Z odběru propagačních e-mailů se můžete odhlásit podle pokynů uvedených v e-mailu. Upozorňujeme, že vyřízení žádosti o zrušení může trvat až 10 pracovních dnů. Pokud se z odběru propagačních e-mailů odhlásíte, můžeme vám i nadále zasílat e-maily týkající se vašeho účtu nebo služeb, které jste si vyžádali nebo které jste od nás obdrželi.

Svůj souhlas se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich údajů můžete také kdykoli odvolat, a to s výhradou zákonných, smluvních a jiných omezení, pokud nám odvolání souhlasu v přiměřené míře oznámíte. Po obdržení oznámení o odvolání souhlasu vás budeme informovat o pravděpodobných důsledcích odvolání souhlasu, které mohou zahrnovat naši neschopnost poskytovat určité služby, pro které jsou informace potřebné.


12. Mexická práva na soukromí

Máte právo (i) na přístup ke svým osobním údajům, (ii) na opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné, (iii) na výmaz svých osobních údajů a (iv) na vznesení námitky proti použití svých osobních údajů pro konkrétní účely (dále společně jen "práva společnosti ARCO"). Pokud si přejete uplatnit některé z práv ARCO, zašlete prosím e-mail našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů (jak je definován v níže uvedeném oddíle), který musí obsahovat minimálně následující informace: 

 • Celé jméno a e-mailová adresa nebo adresa pro účely oznámení odpovědi na vaši žádost.
 • Doklady prokazující vaši totožnost nebo totožnost vašeho zákonného zástupce.
 • Jasný popis osobních údajů, ve vztahu k nimž chcete uplatnit některé z práv společnosti ARCO.
 • Jakýkoli další prvek nebo dokument, který usnadňuje nalezení osobních údajů.

V případě potřeby si můžeme vyžádat další informace. Odpověď na vaši žádost vám sdělíme do následujících patnácti (15) pracovních dnů, případně do maximálně dvaceti (20) pracovních dnů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělili, můžete ve svém případě odvolat. Je však důležité, abyste měli na paměti, že ve všech případech nemusíme být schopni na vaši žádost reagovat nebo okamžitě ukončit jeho používání, protože je možné, že budeme muset vaše osobní údaje nadále zpracovávat z důvodu zákonné povinnosti. Měli byste také vzít v úvahu, že pro určité účely bude odvolání vašeho souhlasu znamenat, že nebudeme moci pokračovat v poskytování vámi požadované služby nebo že váš vztah s námi nebude moci být uzavřen.

Chcete-li svůj souhlas odvolat, musíte o to požádat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (definovaného v níže uvedeném oddíle).

Můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (definovaného v oddíle níže) a zjistit postup a požadavky pro odvolání souhlasu.

Pro omezení používání a zveřejňování vašich osobních údajů nabízíme následující prostředky:


Vaše registrace ve veřejném registru pro zamezení reklamy (Registro Público para Evitar Publicidad), který má na starosti Federální úřad pro ochranu spotřebitele (Procuraduría Federal del Consumidor), aby vaše osobní údaje nebyly použity k přijímání reklam nebo propagačních akcí na zboží nebo služby společností. Více informací o tomto registru naleznete na internetových stránkách PROFECO nebo se na něj můžete obrátit přímo.

Vaše registrace na našem seznamu vyloučených osob zajistí, že vaše osobní údaje nebudou zpracovávány pro marketingové, reklamní nebo komerční účely. Pro více informací se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (definovaného v části níže).

Pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu údajů jakýmkoli naším jednáním nebo opomenutím, nebo se domníváte, že došlo k porušení ustanovení uvedených v zákoně, jeho nařízeních a dalších platných právních předpisech, můžete svůj nesouhlas nebo stížnost podat Národnímu institutu pro transparentnost, přístup k informacím a ochranu údajů (INAI).

14. Jaká jsou vaše práva a jak je uplatnit

V souvislosti s vašimi osobními údaji, které zpracováváme, můžete uplatnit následující práva:

 • Právo na přístup - umožňuje získat informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a o postupech a metodách zpracování vašich osobních údajů,
 • Právo na opravu - pokud zjistíte, že vaše údaje nejsou přesné, máte právo na doplnění neúplných údajů nebo na opravu nesprávných údajů,
 • Právo na výmaz - umožňuje vám požádat o výmaz vašich osobních údajů, které zpracováváme. Učiníme tak v souladu s GDPR a pokud nám v tom nebrání žádná jiná omezení,
 • Právo na omezení zpracování - umožňuje omezit zpracování, pokud zpochybňujete přesnost údajů, vznášíte námitku proti výmazu, protože účel zpracování, pro který byly údaje shromážděny, již není relevantní a chcete je dále uchovávat na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste podali žádost o zjištění zákonných důvodů pro zpracování,
 • Právo na přenositelnost údajů - umožňuje vám získat kopii vámi poskytnutých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném hardwarovém formátu a předat údaje jinému správci, pokud jsou splněny požadavky stanovené v GDPR,
 • Právo vznést námitku - umožňuje vznést námitku proti shromažďování a zpracování údajů pro účely přímého marketingu nebo souvisejícího profilování,
 • Právo na přezkum automatizovaného rozhodování - pokud je rozhodnutí, které se promítlo do našeho vztahu s vámi, založeno na automatizovaném rozhodování, můžete uplatnit právo na provedení nového, neautomatizovaného rozhodnutí,
 • Právo na odvolání souhlasu - pokud je zpracování založeno na souhlasu, máte právo souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Pokud si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, můžete tak učinit prostřednictvím formuláře dostupného zde [URL] nebo nás informovat na adrese privacy@connectlife.io.

Kromě výše uvedených práv máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů došlo k porušení vašich práv, můžete podat stížnost u příslušného orgánu:

- Za společnost ConnectLife, data technologies, LLC: Informačnímu komisaři Slovinské republiky poštou na adresu Dunajska 22, 1000 Ljubljana nebo e-mailem na adresu: gp.ip@ip-rs.si.
- Pro společnost GORENJE Slovakia, s.r.o.: Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webové stránky: http://www.dataprotection.gov.sk/


15. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ve všech záležitostech týkajících se zpracování vašich osobních údajů je vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na adrese privacy@connectlife.io.

 

 

Bezplatná zákaznická linka
800 105 505
Každý pracovní den 8.00 - 16.00 h
Hledáte svého nejbližšího prodejce nebo naši značkovou prodejnu?
Zobrazit mapu