Užitečné informace

Ustálení chladící kapaliny po transportu výrobků chlazení

Před připojením do elektrické sítě nechte spotřebič stát ve svislé poloze přibližně po dobu 2 hodin. Tím se sníží možnost výskytu provozních poruch v chladicím systému, které mohou vzniknout v důsledku přepravy.

Tvorba nadměrné námrazy na zadní stěně vnitřního prostoru chladničky:

Dveře jsou otevírány často nebo jsou otevřeny příliš dlouho.

Do chladničky bylo vloženo teplé jídlo.

Potraviny se dotýkají zadní vnitřní stěny chladničky.

Chladnička nespíná

výrobek je umístěn v prostoru, kde je teplota okolí nižší než +10 °C

(změňte teplotní podmínky v okolí, nebo přemístěte výrobek

do prostor s teplotou vyšší než +10°C)

Neotevírá se zásobník na tabletu – tableta zůstala uvnitř

Vysoké nádobí v přední části koše má za následek blokování otevírání dvířek zásobníku na tabletu. Pokud je uložení nádobí v koši v pořádku, kontaktujte servis.

 

Varnou desku nelze ovládat – na displeji je "L"

Byl aktivován dětský zámek (L-Lock). Desku – zámek odblokujte dle návodu na použití.

Trouba nefunguje, nehřeje – nelze troubu spustit

Pravděpodobně došlo k přerušení dodávky elektrické energie, nebo byl spotřebič odpojen ze zásuvky. Tímto došlo k vynulování času na displeji a je ho potřeba znovu nastavit. Nastavte čas na displeji dle návodu. Hodnoty na displeji nesmí blikat, jinak se trouba nespustí. Jestli se závadu nepodařilo tímto odstranit, kontaktujte servis.