Užitečné informace

Ustálení chladící kapaliny po transportu výrobků chlazení

Před připojením do elektrické sítě nechte spotřebič stát ve svislé poloze přibližně po dobu 2 hodin. Tím se sníží možnost výskytu provozních poruch v chladicím systému, které mohou vzniknout v důsledku přepravy.

Tvorba nadměrné námrazy na zadní stěně vnitřního prostoru chladničky:

Dveře jsou otevírány často nebo jsou otevřeny příliš dlouho.

Do chladničky bylo vloženo teplé jídlo.

Potraviny se dotýkají zadní vnitřní stěny chladničky.

Chladnička nespíná

výrobek je umístěn v prostoru, kde je teplota okolí nižší než +10 °C

(změňte teplotní podmínky v okolí, nebo přemístěte výrobek

do prostor s teplotou vyšší než +10°C)

Neotevírá se zásobník na tabletu – tableta zůstala uvnitř

Vysoké nádobí v přední části koše má za následek blokování otevírání dvířek zásobníku na tabletu. Pokud je uložení nádobí v koši v pořádku, kontaktujte servis.

 

Varnou desku nelze ovládat – na displeji je "L"

Byl aktivován dětský zámek (L-Lock). Desku – zámek odblokujte dle návodu na použití.

Trouba nefunguje, nehřeje – nelze troubu spustit

Pravděpodobně došlo k přerušení dodávky elektrické energie, nebo byl spotřebič odpojen ze zásuvky. Tímto došlo k vynulování času na displeji a je ho potřeba znovu nastavit. Nastavte čas na displeji dle návodu. Hodnoty na displeji nesmí blikat, jinak se trouba nespustí. Jestli se závadu nepodařilo tímto odstranit, kontaktujte servis.

Bezplatná zákaznická linka
800 105 505
Každý pracovní den 8.00 - 16.00 h
Hledáte svého nejbližšího prodejce nebo naši značkovou prodejnu?
Zobrazit mapu