Užitečné informace

Chladničky a mrazničky

Tvorba nadměrné námrazy na zadní stěně vnitřního prostoru chladničky:

  • Dveře jsou otevírány často nebo jsou otevřeny příliš dlouho.
  • Do chladničky bylo vloženo teplé jídlo.
  • Potraviny se dotýkají zadní vnitřní stěny chladničky

Chladnička nespíná výrobek

  • je umístěn v prostoru kde je teplota okolí nižší než +10 °C (změňte teplotní podmínky v okolí, nebo přemístěte výrobek do prostor s teplotou vyšší než +10°C)  

Myčky

Neotevírá se zásobník na tabletu – tableta zůstala uvnitř:

  • Vysoké nádobí v přední části koše má za následek blokování otevírání dvířek zásobníku na tabletu. Pokud je uložení nádobí v koši v pořádku , kontaktujte servis.  

Varná technika

Varnou desku nelze ovládat – na displeji je "L"

  • Byl aktivován dětský zámek (L-Lock). Desku – zámek odblokujte dle návodu na použití. 

Trouba nefunguje, nehřeje – nelze troubu spustit

  • Pravděpodobně došlo k přerušení dodávky elektrické energie, nebo byl spotřebič odpojen ze zásuvky. Tímto došlo k vynulování času na displeji a je ho potřeba znovu nastavit. Nastavte čas na displeji dle návodu. Hodnoty na displeji nesmí blikat, jinak se trouba nespustí. Jestli se závadu nepodařilo tímto odstranit, kontaktujte servis.

Varná technika

Varnou desku nelze ovládat – na displeji je "L"

  • Byl aktivován dětský zámek (L-Lock). Desku – zámek odblokujte dle návodu na použití.

Trouba nefunguje, nehřeje – nelze troubu spustit

  • Pravděpodobně došlo k přerušení dodávky elektrické energie, nebo byl spotřebič odpojen ze zásuvky. Tímto došlo k vynulování času na displeji a je ho potřeba znovu nastavit. Nastavte čas na displeji dle návodu. Hodnoty na displeji nesmí blikat, jinak se trouba nespustí. Jestli se závadu nepodařilo tímto odstranit, kontaktujte servis.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Bezplatná zákaznická linka
800 105 505
Každý pracovní den 8.00 - 16.00 h
Hledáte svého nejbližšího prodejce nebo naši značkovou prodejnu?

Zobrazit mapu