Během několika let již nebude existovat rozdíl mezi digitálními a nedigitálním

Digitalizace zavádí nové technologie, které nikdy neměly rychlejší a silnější vliv na vývoj sociálních změn a které nikdy tak hluboce neměnily lidské zvyky. Žijeme v propojeném světě, ve kterém jsou informace prostřednictvím internetu a chytrých telefonů dostupné okamžitě. V důsledku toho se také mění návyky spotřebitelů. Dochází také ke změnám ve fungování společností, které jsou propojené, a naši zaměstnanci jsou také k digitálnímu prostředí připojeni. Skupina Gorenje Group se rovněž musí přizpůsobovat četným změnám, které přináší informační věk, abychom mohli zůstat úspěšní. Společnost Gorenje proto před dvěma lety připravila komplexní strategii digitální transformace na úrovni celé skupiny, která zahrnuje všechny oblasti našich činností. Diskutovali jsme o ní se členem správní rady, panem Žiga Debeljak, zodpovědným za podnikové finance, podnikání v digitální oblasti, IT a organizační podporu a obchodní oblast ekologie, obchodu a průmyslových služeb. 

Věk digitalizace přináší společnostem a organizacím řadu výzev, ale také zajímavé příležitosti. Aby bylo možné v digitální krajině budoucnosti fungovat úspěšně, podniky budou muset vytvořit vhodnou organizaci a vnitřní klima, které umožní rychlou reakci a účinnou identifikaci nových příležitostí. Jak hluboký je pokrok společnosti Gorenje v oblasti digitální transformace?

Digitální transformace ve skupině Gorenje Group se zaměřuje na šest oblastí a každá z nich zahrnuje mnoho činností. E-komunikace zahrnuje informační platformy a internetové stránky, sociální média, digitální reklamu a analýzu internetu. Druhou oblastí jsou digitální služby spotřebitelům. V tomto ohledu jsme již pro značku Gorenje vyvinuli nákupní chatovaní robot Anna a pro značku Asko hlasem řízenou virtuální nákupní asistentku Elsu. Spotřebitelům také nabízíme mobilní aplikace určené ke zjednodušenému ovládání připojitelných spotřebičů, výběr receptů, poskytování rad a pokynů k používání spotřebičů, poradenství při řešení problémů, vyhledávač obchodů, funkci porovnávání cen, apod. Digitální transformace zahrnuje také e-služby pro naše obchodní partnery. Většina našich výrobků se prodává distributorům nebo maloobchodníkům, kteří je pak prodávají na příslušných trzích a kteří mají vlastní digitalizační strategie, nabízejí on-line prodej, apod. Musíme je v tomto ohledu podporovat poskytováním dobrých popisů výrobků, možností virtuální prezentace výrobků ve 3D, apod. Další důležitou součástí naší digitální transformace je procesní podpora s digitálními technologiemi ve společnosti Gorenje – digitalizace a automatizace výroby a využívání moderních digitálních technologií k podpoře všech ostatních procesů, které je urychlují a zjednodušují. Také zaměstnanci představují digitálně propojenou komunitu. Proto je velmi důležité poskytovat jim moderní digitální služby. Nejnovější elektronickou službu pro zaměstnance představuje nový kariérní bod, který jsme zavedli jako součást přeměny oblasti řízení lidských zdrojů. Připojitelná inteligentní zařízení, s nimiž mohou spotřebitelé komunikovat a ovládat je prostřednictvím mobilních zařízení, jsou samozřejmě oblastí, která má pro skupinu Gorenje Group klíčový význam. Koncem tohoto roku bude na trh uvedena první inteligentní kuchyně značky Atag, příští rok nabídneme připojitelné spotřebiče pod značkou Asko a v roce 2019 budou k dispozici i pod značkou Gorenje.

To vše pro spotřebitele a další zainteresované strany vytváří přidanou hodnotu a umožňuje efektivnější fungování skupiny Gorenje Group. Digitální transformace nás vede k většímu novátorství a společnosti více orientované na služby s vyšší přidanou hodnotou.

Znalosti jsou jedním z klíčových hnacích prvků digitální transformace a ve společnosti Gorenje již probíhá systematický vývoj a získávání potřebných dovedností a znalostí.

Přesně tak. Abychom se s těmito změnami úspěšně vypořádali, musí mít všichni zaměstnanci určité dovednosti. Proto jako součást firemní univerzity Corporate University of Gorenje již druhým rokem po sobě probíhají programy akademie Digital Business Academy. Obecné vzdělávací programy jsou určené pro klíčové zaměstnance, kteří hrají důležitou role při vytváření kultury pro realizaci digitální transformace. Specializované programy jsou určené pro skupiny odborníků zapojených do široké škály výrobků souvisejících s digitalizací. A inovační semináře se provádějí s odborníky z příslušných oborů v rámci společnosti i mimo ni, u nichž využívání digitálních technologií může posílit inovace a zlepšit výkonnost.

Digitální transformace na úrovni celé skupiny také vyžaduje značné investice. Může si to dovolit i společnost Gorenje, jako relativně malý podnik ve srovnání s jejími konkurenty, z nichž někteří jsou několikanásobně větší?

Provedení digitální transformace je nutné a my tímto směrem musíme pokračovat. Svět se rychle mění a svět, ve kterém budeme žít a pracovat za dalších pět až deset let, se bude od dnešního světa lišit ještě víc. Ti, kteří se nepřizpůsobí novým technologiím, jež utvářejí vztahy mezi spotřebiteli, výrobci, maloobchodníky nebo distributory, budou z trhu smeteni. Totéž se stalo s energetickou účinností spotřebičů v minulosti. V dnešní době se již považuje za samozřejmou a ti, kteří transformaci tímto směrem neprovedli, již na trhu nejsou. Totéž se stane s propojitelností a moderními digitálními technologiemi. Proto to prostě musíme udělat. Společnost Gorenje v minulosti prokázala, že ačkoli jsme mnohem menší než naši největší konkurenti a máme k dispozici méně finančních prostředků, můžeme provádět cílené a efektivní rozvojové činnosti, které budou úzce sledovat trendy v našem odvětví. Jsem přesvědčen, že tuto schopnost znovu prokážeme v digitální transformaci. V každém případě budeme muset v budoucnosti posílit určité profily a části společnosti, v nejširším slova smyslu zejména elektroniku a IT. Jedná se o oblasti, na kterých je založena digitální transformace světa, a právě zde musíme rozvíjet své kompetence, neboť to jsou oblasti, které podporují transformaci ve všech ostatních částech. Digitální transformace není něco, co dělá jeden člověk nebo jedno oddělení. Je to záležitost pro každého z nás. Existuje již část všech obchodních operací, která je již digitalizována. V budoucnu bude digitalizace rozšířená ještě ve větší míře. Během několika let již nebude existovat rozdíl mezi digitálními a nedigitálním. Dnes stále potřebujeme digitální marketing, v budoucnu si jiný typ marketingu nebudeme moci ani představit. Totéž platí u všech ostatních funkcí. Jsme v přechodném období, kdy musíme tuto transformaci provést; pak to bude prostě samozřejmé.

Jsme v tomto ohledu dostatečně rychlí?

Gorenje není významným hráčem na trhu, ale naše velikost nám vlastně dává hbitost a flexibilitu, takže můžeme na změny reagovat rychleji než naši větší konkurenti. V posledních dvou letech jsme ve všech oblastech digitální transformace učinili obrovské kroky. Stále ještě před námi stojí výzvy, ale jsem si jist, že se s nimi úspěšně popereme. Nestačí jen stanovit si cíle a pak je po dobu pěti let plnit, což mohl být model vývoje v minulosti. Musíme spíše sledovat, co se stane v každém čtvrtletí a rychle přizpůsobit náš kurz, abychom vždy používali tu správnou technologii, abychom pracovali v oblastech, které vytvářejí přidanou hodnotu, abychom neinvestovali do technologických řešení, která představují slepou uličku, apod. Řídící proces ve všech oblastech je náročnější, protože vyžaduje neustálé změny v několika aspektech a neustálou reakci prostřednictvím strategických rozhodnutí.

 Změní se s výrobou inteligentních spotřebičů také výrobní proces? Převezmou vládu roboti?

Inteligentní spotřebiče budou obsahovat všechny mechanické prvky, pouze elektronika bude poněkud odlišná. Zpočátku se spotřebiče výrazně nezmění. Samozřejmě, že se změní v pozdějších fázích, když přidáme kamery a snímače, abychom zajistili, že spotřebič bude znát o jídle, procesu vaření, apod. Způsob výroby zůstává stejný, stále více se však klade důraz na elektroniku a IT. Spotřebiče budou mít stále více rozumu. Nakonec bude v každém spotřebiči Gorenje malý počítač, který mu umožní připojit se do světa inteligentních zařízení.

Obavy, že roboti budou dělat všechno místo lidí, jsou zbytečné. Budou plnit některé úkoly, ale ne všechny. Svět se díky novým technologiím stává stále složitějším. Práce, které děláme dnes se budou v budoucnu stávat stále složitějšími a tyto práce budou vždy muset dělat lidé. Roboti v nejlepším případě převezmou rutinní úkoly.

Při výrobě inteligentních spotřebičů bude určitě nesmírně důležitá kvalita.

Zde bude kvalita samozřejmě velmi důležitá. Je velmi důležitá již nyní, později tomu bude ještě více, kvůli opravám nebo řešení problémů. Čím více spotřebičů je složitých, tím dražší jsou jejich opravy a, na prvním místě, tím obtížnější je zjistit, co se porouchalo. Nebude existovat prakticky žádné mechanické ovládání. Jsem přesvědčen, že do roku 2022 budou všechny spotřebiče muset být připojitelné. To se stane základním požadavkem. Samozřejmě budeme muset najít správný způsob řízení kvality těchto složitějších a náročnějších spotřebičů.

Jak se s digitalizací mění očekávání spotřebitelů?

Spotřebitelé se mění hluboce, s určitými rozdíly mezi příslušnými generacemi. Mladší generace žijí v propojeném světě – od okamžiku probuzení jsou online, jsou přihlášeni do skupin přátel, apod. Zavádějí tento model chování a života do svých očekávání pokud jde o to, co jim musí nabízet spotřebiče a služby a společnosti, které za nimi stojí. V důsledku toho musíme přizpůsobit náš obchodní model tak, aby vyhovoval novým spotřebitelům, aby si vybírali naše výrobky.

Musíme zajistit, abychom žádnou skupinu spotřebitelů nezanedbali. Ti, kterým technologicky vyspělá řešení líbí nejméně, musí mezi našimi spotřebiči najít takové interakční modely nebo rozhraní, které jim vyhovují. S ohledem na naše motto značky Gorenje „Jednodušší život“ musíme na jedné straně poskytovat dostatek zajímavých funkcí a zároveň, na straně druhé, jednoduchá uživatelská rozhraní pro komunikaci mezi spotřebičem a spotřebitelem. Výzva ve skutečnosti bude navrhnout interakci stroj-člověk způsobem, který zachycuje všechny vzorce chování.

Bude mezi uživatelem a spotřebičem existovat nějaká přímá interakce nebo tuto roli zcela převezmou digitální asistenti?

Spotřebitelé budou muset nějakým způsobem potvrzovat své žádosti. Asistenti, jako je naše Anna, budou již pravděpodobně vědět předem, když přijdeme domů, co rádi děláme, co rádi jíme; a udělají pro nás spoustu věcí. Ale na konec to bude stále člověk, kdo řekne „Ano, to chci“ nebo „Ne, to nechci“. Na druhou stranu, hlasové ovládání výrazně změní způsob, jakým se všemi spotřebiči a zařízeními v inteligentním domě pracujeme, protože spousta interakcí bude zcela přirozená, bude probíhat prostřednictvím komunikace s asistentem, který rozumí a reaguje na přirozený lidský jazyk. Mnoho věcí bude do značné míry jednodušších, ale stále budou lidé, kteří dávají přednost ovládání a nastavení svých spotřebičů ručně.

Zjednodušení pro koncového uživatele pravděpodobně znamená větší složitost pro výrobce.

Přesně tak. Nárůst složitosti je trend posledních 20 let. Spotřebitelé vyžadují stále více novátorských, technologicky zdokonalených a komplexních zařízení a spotřebičů s mnoha vlastnostmi, funkcemi a možnostmi, a to samozřejmě vyžaduje přizpůsobení vývojových a výrobních procesů. Všechny současné technologie zvyšují složitost na straně výroby, protože umožňují funkčnost, která dříve neexistovala. To samozřejmě také vede k větší přidané hodnotě pro spotřebitele, a proto také tyto technologie vyvíjíme.

A co bezpečnost dat? Ta bude pravděpodobně důležitým tématem digitální transformace, a to jak v procesech, tak i ve spotřebičích, které shromažďují údaje o uživateli.

V tomto ohledu existují dva aspekty – jeden je soukromí a druhý je kybernetická bezpečnost. Na otázky ochrany soukromí jsou podstatně méně citlivé mladší generace. Ve skutečnosti jsou ochotni se jí vzdát proto, aby mohli žít ve světě sociálních sítí, a už nepředstavuje tak důležitou hodnotu, jako tomu bylo u starších generací. Evropská unie má také v této oblasti silnou regulační funkci. Kybernetická bezpečnost však může být problém. Čím více je v inteligentním domě připojitelných spotřebičů, tím více možností je, aby někdo prolomil jejich ochranu a způsobil škody. Zajištění bezpečnosti bude proto klíčové a klademe na ně při návrhu našich inteligentních spotřebičů a řešení velký důraz, protože víme, že spotřebitelé to budou vyžadovat.

Nedávno jsme na veletrhu IFA v Berlíně představili značky Gorenje a Asko. Jaké je naše místo ve srovnání s konkurencí?

Společnost Gorenje na IFA představila mnoho nových trendů. V letošním roce se nám dařilo u digitálních asistentů – s naší Elsou a Annou jsme dost pokročili. Rozvoj inteligentních kuchyňských asistentů je jistě směrem, kterým se budeme i nadále ubírat, a v této oblasti jsme na letošním IFA vynikali. I když nejsme schopni v inteligentních spotřebičích nabídnout tolik funkcí a vyvíjet je tak rychle, jako ti, kteří jsou třicetkrát větší než my, můžeme nabídnout spoustu digitálních služeb, které skutečně završí všestranný uživatelský zážitek. Na IFA se můžeme dívat s hrdostí. Navzdory všem novým technologiím je však třeba také zmínit, že velký zájem našich zákazníků stále přitahuje naše retro VW chladnička „Bulli“. Na designu záleží, protože vyvolává emoce a konečné rozhodnutí spotřebitele o nákupu vždy zahrnuje emoce. Proto tento prvek nemůžeme zanedbat. Naopak, musíme jej nadále rozvíjet a co nejlépe využívat.

Na které technologie budoucnosti se těšíte? Bojíte se vývoje kterékoliv z nich?

Technologií bychom se neměli bát. To je velmi důležité, protože všechny nové technologie přinášejí mnohem víc než rizika. Technologie obecně přinášejí všem lidem prospěch, aby žili kvalitnější a plnější život. Bude tomu tak i v případě inteligentních domovů a inteligentních spotřebičů. Jsme si toho vědomi a intenzivně je vyvíjíme.

Kdybych si mohl přát nějakou technologii, rád bych – jako velký fanoušek Star Treku (byl jsem opravdový Trekkie) – si přál zažít objev teleportace, abych se mohl přesunout tam, kam chci okamžitě, bez zdlouhavého cestování. A snad replikátor jídla. To by byl skvělý nový výrobek, samozřejmě od Gorenje. Mám-li zůstat v mezích toho, co je možné – jsem nadšený, že v blízké budoucnosti uvidím vozidla s automatickým řízením, takže se už nebudeme muset zabývat dopravou, protože si s ní poradí inteligentní vozidla, zatímco my budeme trávit čas během jízdy jinými užitečnějšími věcmi, které nás zajímají. Doufám také, že se lidé dostanou na Mars. Zdá se, že v tomto ohledu děláme dobrý pokrok. Byl bych nadšen, kdybych já sám mohl cestovat na Mars, ale není to příliš pravděpodobné.

Bezplatná zákaznická linka
800 105 505
Každý pracovní den 8.00 - 16.00 h
Hledáte svého nejbližšího prodejce nebo naši značkovou prodejnu?
Zobrazit mapu